Súťažná otázka bola:

Koľko rokov trvalo nakrútenie nového dlho očakávaného filmu Jánošík?
1.    5 rokov
2.    6 rokov
3.    7 rokov

Správna odpoveď:
3.    7 rokov


Výhercovia:

večera pre 2 osoby v GALLOPER Clube
Ivan Gregorička, Dobrá Voda

výcvik na koni v Miloslavove
Lenka Pitlová, Bratislava